Students Pages

Current students

PhD students

Irina Arzumanyan
Beletsky Alexander
Natalia Kuzmina
Anna Tolstova

Students

Zotov Denis
Alexandra Varganova
Borzenkova Yulia
Markovets Kseniya
Inozemtsev Vladimir

Former students

Gleb Kiselev
Alexander Erofeev
Dilara Akhmerova
Dmitry Bagrov
Petr Gorelkin
Ivan Kamenkov
Dmitry Kolesov
Alexander Kvyatkovskij
Evgeniy Men'shikov
Sergey Plaksin
Yaroslav Prokhorov
Maria Samohina
Violetta Shvets
Anatoliy Shikolay
Sergey Smirnov
Natalya Yankova
Malceva Ekaterina
Dvorkin Andrey
Krasnov Nikolay
Shaposhnikov Victor
Usmanov Artem
Dmitry Baranov
Alexey Dobrynin
Eugene Fedichkin
Dmitry Gavrilko
Igor Golutvin
Yuliya Kibireva
Andrey Lomonosov
Valentin Lulevich
Olga Machekhina
Nikolay Nasikan
Ekaterina Obraztsova
Timur Osmanov
Yury Pavlov
Vadim Potemkin
Evgenia Shramko
Petr Sibirtcev
Irakli Sikharulidze
Natalia Temkina
Egor Ukraintsev
Dmitry Yaminsky
Anna Zaitseva (Shishlova)

Mail Us spm@genebee.msu.ru